Nyheder

Der vil løbende komme nyhedsartikler, links til nævnelse af projektet o. lign. herinde.

God læselyst!

Nyheder omkring Flere i Fællesskaber

Med ønsket om et godt nytår til alle jer der følger med i Flere i Fællesskaber, kommer her årets første nyhedsbrev.

FiF inviterer til netværksmøde 2. februar 2023 16.30-19.00

Det har længe været i støbeskeen, og nu er vi klar med invitationen til vores første netværksmøde for partnerkredsen.

Formålet med netværksmødet er, at I som partnerne og lokale klynger lærer hinanden at kende, får ny viden og skaber nye ideer til, hvordan vi sammen kan understøtte, at endnu flere bliver en del af et fællesskab.

Mødet er for alle – unge og ældre med ensomhed tæt på livet, frivillige engageret i sociale/ensomhedsafhjælpende indsatser, interesserede ansatte i lokale virksomheder og kommunale ledere og medarbejdere.

Udover at være en god anledning til at mødes på tværs, er mødet også en oplagt anledning til, at I sammen kan nyde en hyggelig aften og blive beværtet af FiF.
Invitationen til aftenen er vedhæftet dette nyhedsbrev, og vi håber meget, I vil dele det på jeres egne platforme og i egne fora, så rigtig mange ser det og får lyst til at være med.

Udover dette netværksmøde har vi planlagt lignende arrangementer den:

  • 27/4 kl. 16-18
  • 31/8 kl. 16-18
  • 11/12 kl. 16-18

Nærmere info følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Silkeborg Højskole og FiF inviterer til spændende og nærværende oplæg med Christian Hjortkær på Silkeborg Højskole onsdag 8. februar 2023 kl. 19-21

Christian Hjortkær er teolog, højskolelærer og forfatter til den anmelderroste bog ’Utilstrækkelig’.

Arrangementet henvender sig til alle, der har lyst til at arbejde med fællesskaber, har lyst til selv at blive en del af et fælles

skab, eller som bare har brug for at blive klogere på sig selv og samfundet gennem oplæg og samtaler mellem mennesker. Der er begrænsede pladser, så tilmelding er nødvendig.

Du tilmelder dig ved at sende 25 kr. på Mobilepay til mobilnr. 96973 med teksten FIF/navn/antal. Tilmeldingsfristen er 10. januar 2023.

I prisen er indeholdt kaffe/the og et stykke kage. Undervejs i programmet vil der derudover være mulighed for at købe en hjemmebrygget øl fra højskolens eget bryggeri, en alkoholfri øl eller en sodavand.

Små penge - stort potentiale

Det er ikke altid, at det kræver store penge at få realiseret de gode ideer. Derfor åbner Flere i Fællesskaber nu for den årlige mikropulje.
Puljen kan alle i partnerskabet søge fra 1. januar til 15. februar. Der er mulighed for at søge om op til 5000 kroner til en god idé. Puljen uddeles årligt først i marts.

Kriterierne for at søge om midler fra puljen:

  • Det, der søges midler til, skal være bidrage til et fællesskab – det kan ex. være en aktivitet, et event, ting til et eksisterende fællesskab o. lign. Hold dig endeligt ikke tilbage fra at søge – det kan være, at lige din tanke er noget, som vi ikke ved, vil være godt at støtte
  • Det, der søges midler til, skal være noget ud over det normale arbejde, I laver – Der kan ikke søges til almindelig drift.
  • Vi må dele jeres gode idé på sociale medier eller i pressen – gode ideer er nemlig til for at blive delt.

Ansøgningsskema sendes til Flereifaellesskaber@silkeborg.dk senest 15. februar 2023. Se medsendte.

Kort nyt

- Sekretariatet er netop nu i gang med partnerbesøg hos alle partnere. Formålet med møderne er at drøfte vores samarbejde og se på indsatserne i den kommende periode,. Vi vil gerne sige tak for gode møder. Det er en fornøjelse at mærke jeres engagement og høre jeres gode ideer i forhold til vores fælles sag om bekæmpelse af ensomhed.

- Fællesskabsguiden er forsat et tilbud, der får opmærksomhed. Gennem det sidste år har Mariane i gennemsnit hjulpet fem borgere om ugen ind i et selvvalgt fællesskab. De fleste borgere har fundet vej til Fællesskabsguiden gennem kommunale medarbejdere.

- Vandreudstillingen vandrer stadig rundt i Silkeborg Kommune. I efteråret besøgte udstillingen bl.a. HC Brannersvej (et botilbud for unge) og UC Plus (Sprogskolen). Her fik hun en fin kjole på.

Alle steder bliver ’Vandrende Vera’ mødt med stor interesse, og udstillingen bliver på den måde en vigtig vej til dialogen om ensomhed og fællesskaber.
I foråret vil udstillingen primært rejse rundt på udvalgte folkeskoler.

- I Sekretariatet arbejder vi aktuelt på en ny platform for Nyhedsbrevet. Den nye platform vil betyde, at I igen vil skulle tage stilling til, om I ønsker at følge nyheder fra os. I vil høre mere om dette tiltag første kvartal 2023.

For fremadrettet at få et interessant og relevant FIF nyhedsbrev vil vi i den forbindelse meget gerne have jeres feedback. Send gerne et par linjer om, hvad I synes er godt/mindre godt, og hvad kunne I tænke jer anderledes.

I kan sende jeres feedback på flereifaellesskaber@silkeborg.dk.

- Også i januar måned er vi to i sekretariatet. Vanja er sygemeldt på ubestemt tid grundet en akut helbredssituation hos en af hendes nærmeste. Det betyder, at vi er nødt til at priotere i opgaverne.

I er selvfølgelig fortsat velkomne til at kontakte os med stort og småt, og vi vil følge op så hurtigt som muligt.

Nyt fra partnerkredsen

- Maryfonden har i samarbejde med VIVE og Trygfonden udgivet Fællesskabsmåling 2022. Vi vil her opfordre jer alle til at dykke ned i den for ny viden.

Kære Partnerskab - Nyhedsbrevet er også jeres!

Vi elsker at modtage jeres historier, og de bedste nyhedsbreve er fyldt med fortællinger, som I har tilsendt os.

Så har du historier fra partnerskabet, så er det altid muligt at byde ind med dem. Send blot en mail til flereifaellesskaber@silkeborg.dk med din historie, og vi vil gøre vores bedste for at få historierne delt.

Nyhedsbrev fra sensommeren 2022.

God læselyst!

Læs nyhedsbrevet her

Vi håber, at I alle har nydt sommerens ro og kommet godt i gang med hverdagen.

Sensommeren 2022 er en tid med mange events og tilbud.

Vi vil derfor starte dette lille nyhedsbrev med at give jer alle et lille overblik over nogle udvalgte events, som vi – fra Flere i Fællesskabers side – ønsker at skabe øget opmærksomhed omkring.

God læselyst!

Link til nyhedsbrevet

 

Kære interesserede læsere

Foråret begynder at vise sig alle vegne – solen kommer oftere og oftere frem, og vi mærker alle, at vi går mod lysere tider.

På mange måder føles dette også sandt for Flere i Fællesskaber. Efter en vinter med mange Covid19-relaterede benspænd, er der nu lys og følelse af at kunne rykke endnu hurtigere på den fælles sag.

Det har været en spændende måneds tid, som vi håber, at I vil læse nysgerrigt med om.

Link til nyhedsbrev

Nyhedsbrev januar 2022

OBS: Det er ikke muligt at få links og billeder ind på hjemmesiden. Disse pynter dog alle Flere i Fællesskabers nyhedsbreve. Skriv til vhp@silkeborg.dk, hvis du ønsker at få tilsendt nyhedsbreve i deres fulde form

Samarbejde med Ungebyrådet
Flere i Fællesskaber blev i december inviteret ind for at holde oplæg for Ungebyrådet i Silkeborg Kommune, da en gruppe unge fra byrådet har valgt at sætte fokus på ungeensomhed.

Det var et spændende besøg hos nogle meget engagerede unge, der tog godt imod budskabet om, at ensomhed er en stor udfordring, som kræver vores fælles fokus. Ungebyrådet har i forlængelse af deres arbejde med emnet valgt at fokusere deres ungekongres 29. marts på ensomhed. Vi glæder os over i Flere i Fællesskaber at være inviteret ind med stand og med vores vandreudstilling, som du kan læse mere om længere nede i nyhedsbrevet.

Dejligt når nye, spændende samarbejdspartnere melder ind i forhold til vores fælles fokus.

Outdoorkommunen og Fællesskabskommunen – en og samme
Flere i Fællesskaber har aftalt løbende sparringsmøder med Merethe Jelsbak Raundahl fra Outdoorsekretariatet.

Outdoorsekretariatet har til formål at understøtte Silkeborg Kommune som Danmarks Outdoor hovedstad.

Denne gang mødtes vi en kold januardag iklædt huer og vanter ved de nye flotte bordbænkesæt ved Østre Søbad, delte en kop kaffe og fik gode ideer.
Møderne har indtil videre ikke medført konkrete initiativer, men vi er enige om, at vi sammen når vi længere, når det handler om at profilere Silkeborg som en kommune med fokus på fællesskaber og udeliv.

Dejligt med gode samarbejdspartnere, der kan hjælpe os med at få vores budskaber ud.

Coronaflytningerne er forhåbentligt snart bag os, men…
… grundet udviklingen i smittetallene i december/januar har vi i sekretariatet været nødt til at flytte to arrangementer.

Oplæg med VENTILEN om ungeensomhed er flyttet fra januar til april. Oplægget afholdes nu 25.4 på Silkeborg Højskole kl. 19 og alle er meget velkommen.

Tilmelding kan ske til ann-britt.dalby@silkeborg.dk og vi håber, at vi bliver rigtig mange!

Derudover har vi flyttet pop-up tænketank om Frivilligrekruttering fra december til marts. Arbejdsgruppen mødes nu 28.3 på Silkeborg Rådhus.
Vi har forhåndsinviteret nogle få nøglepersoner, men sidder du og tænker, at du gerne vil deltage eller har du nogen I tankerne, vi med fordel kan invitere, hører vi meget gerne fra jer. Se invitationen på sidste side.
I kan her kontakte ann-britt.dalby@silkeborg.dk

Partnerskabet har igen fået vokseværk og nye logoer er flyttet ind på hjemmesiden her i årets første måned
Velkommen til DGI Midtjylland og velkommen til KFUM og KFUK i Silkeborg, Hinge og Kjellerup.

DGI Midtjylland arbejder aktivt for at hjælpe foreningerne til at skabe mere inkluderende
fællesskaber og for at sænke adgangsbarrieren, så endnu flere kan opleve glæden ved at dyrke idræt i fællesskab. Det er nemlig med til at bekæmpe ensomhed.

Det sker med initiativer som ’Den gode velkomst’, som hjælper foreninger med at byde nye medlemmer godt velkommen, fritidspasordninger, der giver økonomisk tilskud til udsatte børn og unge, og koncepter som DGI Fokus og Jump4fun, der hjælper idrætsuvante børn med særlige behov til en plads i foreningslivet.
KFUM og KFUK i Silkeborg, Hinge og Kjellerup arbejder for at give børn, unge og voksne livsmod og handlemuligheder i forhold til tro og samfund.

Aktuelt tilbydes aktiviteter og fællesskaber forskellige steder i kommunen:
• Familieleg, Kjellerup, for børn fra 0 - 9 år og deres voksne
• Familieklubben, Kjellerup, for børnefamilier
• Ten Sing 7, Kjellerup, for unge fra 13 – 19 år
• Klub 3 R, Silkeborg, børn fra 1. - 5. kl.
• Klub One, Silkeborg, børn fra 6. - 10. kl.
• Klub K, Voel, fra 2. - 6. kl.
• Unge Voksne, Silkeborg, fra 16 - 25 år
• Fredagsræs, Silkeborg, børn fra 0 - 10 år med deres forældre
• Familiekor, Silkeborg, børn og voksne synger sammen
• Onsdagsåben, Hinge, for alle aldersgrupper, børn dog ifølge med voksne
• Børnesommerlejr, Unglederlejr og -kursus, Distrikt Hærvejen, for alle fra 7 år
• Amok Disko, Distrikt Hærvejen, fra 3. kl.

Lidt mere viden om to af KFUM og KFUK-tilbuddene
Vi dykker i dette nyhedsbrev lidt længere ned i to af de fine aktivitetstilbud, som KFUK og KFUM står for i Silkeborg Kommune.

Lidt mere om Unge-Voksne i Silkeborg
Unge-Voksne er en gruppe unge mennesker,
som mødes hver anden tirsdag i Silkeborg.
De hygger, laver aktiviteter ex. mad- og
spilleaftener, holder diskussions- og temaaftener,
tager på ture, spiser kage og drikker kaffe
og alle er altid velkomne.

Lidt mere om Ten Sing 7 i Kjellerup
Ten Sing 7 er en flok unge fra 13-19 år, der mødes om sang, dans, drama, band, teknik hver tirsdag aften. Hver år opfører de et forårsshow, som består af et selvskrevet drama-stykke sammensat med lækker musik og sceneshow. De er suverænt gode til at hygge og nyde hinandens selskab.
I kan læse meget mere om tilbuddene på hjemmesiden: https://kfum-kfuk.dk/silkeborg

Flyvende start for HUSRUM i Silkeborg
Mange unge har fået øje på HUSRUM i Silkeborg, der slog dørene op sidste efterår. Allerede nu deltager mere end 20 unge i forskellige sociale arrangementer, og en stor gruppe frivillige er engageret i at drive aktiviteterne. Den ældste frivillige er 78 år og står for at fremtrylle lækkerier i køkkenet.
Anne der er koordinator fortæller, at meget kan lade sig gøre i HUSRUM: 'For eksempel er der nogen, der siger, at det kunne være mega fedt at mødes og spille badminton en dag og prøve det af. Så får vi en aftalt med Silkeborg Højskole om, at vi må låne deres hal en aften, og så er det det, der er på programmet. Alle byder ind med det de kan, og det de har lyst til, og så laver vi programmet i fællesskab'.
HUSRUM består af forskellige indsatser. Udover sociale aktiviteter er matchning af hjerte-venskaber så småt i gang, og den første samtalegruppe starter i slutningen af februar/starten af marts.

Hvordan kommer man med?
Unge i alderen 16-30 år kan aftale en indledende samtale ved at skrive/ringe til Anne, der er koordinator i Silkeborg på mail: silkeborg@husrum.dk eller mobil: 22 52 67 55.

Vandreudstillingen 'Som jeg ser det'– er klar til at rejse rundt
Lige nu står spejlmannequinen og venter på at vandre ud sammen med 21 unges vidnesbyrd fra deres hverdag. De unge reflekterer over dagligdagen og deler personlige erfaringer om ensomhed og fællesskab.

På rejseplanen herunder kan man se den første del af ruten. Man kan booke et besøg af udstillingen ved at skrive mail til flereifaellesskaber@silkeborg.dk:

Kickstart af ungeevaluering: Hvor godt virker Silkeborgs indsatser for ensomme unge egentlig?
Flere i Fællesskaber skaber forandring gennem det store patchwork af initiativer, men nu stilles der også skarpt på at evaluere 2-3 veletablerede erfaringsrige indsatser for unge – de såkaldte 'best practice' indsatser.

Evaluering af 'best practice' indsatser til unge skal give mere viden til handling; Hvad er egentlig en god indsats til at mindske ensomhed? Hvad er de unges udbytte og oplevelser? Hvad skal vi gøre endnu mere af, og hvad skal vi gøre bedre? De spørgsmål søger vi svar på ved hjælp af spørgeskemaer, interviews og deltagerobservationer.

"Meget har været lukket ned pga. COVID, men nu er vi klar til at finde nogle gode indsatser med minimum 30 unge deltagere om året, så vi kan lave en robust evaluering', fortæller Postdoc Anne Bo, som blev en del af DEFACTUM-holdet i september 2021 (linkedin). Anne Bo vil stå for evalueringsarbejdet sammen med kollegaer og praktikanter i DEFACTUM.

"Vores første skridt er at identificere 'best practice' indsatser i Silkeborg og derefter planlægge evalueringen i samarbejde, så det kan blive en god og givende proces for alle involverede", fortæller Anne Bo.

De første skridt er allerede taget til at evaluere HUSRUM, hvor der desuden er ansøgt midler til at inkludere HUSRUMs øvrige indsatskommuner i evalueringen.

Alle spørgsmål og kommentarer til ungeevalueringen er velkomne hos Anne: annbo1@rm.dk

Nyhedsbrev - Opsamling på efteråret 2021

OBS: Links og billeder kommer desværre ikke på hjemmesiden, men sendes ud med selve nyhedsbrevet. Ønsker du at blive oprettet til nyhedsbrevet, så skriv til vhp@silkeborg.dk

Et meget travlt og begivenhedsrigt efterår er ved at gå på hæld.

For at kunne få plads til alle de spændende nyheder fra de sidste måneder, har nyhedsbrevet midlertidigt skiftet form og er blevet lidt længere.

God læselyst til jer alle.

Fællesskabskampagnen
Fællesskabskampagnen er fuldt i gang.

På de sociale medier er to videoer om Flere i Fællesskaber sat i rotation. Den ene er vores erhvervsvideo , hvor man kan se nogle af erhvervspartnerne fortælle, hvorfor de er gået ind i partnerskabet og støtter den fælles sag.

Derudover har FIFs ambassadør, Mads Kjeldgaard, også sin ambassadørvideo spredt på relevante medier.
Ligesom vores SoMe video er blevet delt i diverse lokale FB-grupper.

Tak til vores gode partner, Jyske Bank, for den fine videopakke, der gør, at nyheden om Flere i Fællesskaber kommer endnu bredere ud.

Kampagneaktiviteterne er ikke kun på SoMe-platforme, men har også været også synlige i bybilledet. Vitrinerne i Silkeborg C stod i uge 42 og 43 nemlig og pyntede med FIFs plakat.

Postkort med de gode budskaber er ligeledes spredt rundt i kommunen – på alt fra kirkebænke til biblioteker.

HUSRUM Silkeborg byder velkommen
HUSRUM Silkeborg er flyttet ind i lokaler hos Frivilligcenter Silkeborg. Et stærkt team af frivillige har startet foreningens liv i Silkeborg med et socialt arrangement søndag d. 10. oktober.

Aktuelle tilbud til unge i Silkeborg ved HUSRUM er:
Indledende samtaler
Sociale arrangementer
Match med en frivillig hjerteven
Samtalegrupper
Hvordan kommer man ind i HUSRUM Silkeborg?

Som ung kan man henvende sig på kontakt@husrum.dk, ringe/sms’e på 40 54 22 78 eller anvende kontaktformular på hjemmesiden. Alle inviteres til en indledende samtale med en HUSRUM koordinator forinden opstart.

VENTILEN og Come Together
Udover HUSRUM arbejder VENTILEN og Come Together også på at blive godt etableret i Silkeborg, men mangler frivillige kræfter for at kunne åbne dørene. Kender du en, som vil være med til at sikre et nyt fantastisk tilbud til Silkeborg Kommunes unge? Så kontakt gerne sekretariatet, som vil hjælpe jer videre til rette koordinator.

De har i den forbindelse fortalt om deres arbejde i Midtjyllands Avis – Ligesom de stiller op sammen med HUSRUM til vores kommende Gå-Hjem-Møde 22. november 2021, hvor vi håber at se mange af jer online: Link til mødet.

March Mod Ensomhed har været i byen
24,8 kilometer – det var længden af Silkeborg-etapen under March Mod Ensomhed. En etape, som var meget flot besøgt af over 50 mennesker, hvoraf de fleste gik hele vejen.

På den smukke tur gennem Silkeborg Kommune blev der plads til de tunge emner, hvor deltagerne bl.a. delte egne oplevelser med ensomhed med hinanden.

Aftenen forinden selve marchen blev der afholdt Fællesspisning på Silkeborg Højskole. Et arrangement, som tydeligt viste, hvad partnerskabet kan, når vi går flere sammen.

STERK sørgede for lækker mad til os alle. Silkeborg Højskole sikrede dejlige rammer. Smukke stemmer fra Silkeborg Kirkes Ungdomskor gav alle en dejlig oplevelse. Unge fra Bo/Skole/Job var frivillige, og gjorde hele arrangementet muligt med deres store indsats. Mænds Mødesteder stod for kaffe over bål og sikrede derved, at alle fremmødte havde noget at varme sig på efter spisningen.

Tak til jer alle! Sammen er vi stærke.

Et eksempel på det gode samarbejde mellem partnere
Den 23. september havde Silkeborg Højskole besøg af to unge fra Ventilens frivillige fortællerkorps – Laura og Mathilde.

Laura holdt et fagligt oplæg om unge og ensomhed, og Mathilde delte sin personlige ensomhedshistorie med en fuld sal højskoleelever.

Undervejs var der gode refleksioner og spørgsmål fra salen. En del var påvirket af de personlige historier, der blev delt. For nogle var det også en ahaoplevelse, at ensomhed er en subjektiv følelse, som man sagtens kan føle, selvom man er sammen med andre.

Udover viden havde oplægget også nogle råd til, hvordan man sammen kan forebygge og afhjælpe ensomhed i de grupper, man indgår i. Rådene blev flittigt diskuteret i salen.

Den gode og ærlige dialog gav en god stemning i salen, og Laura og Mathilde glæder sig til at komme tilbage til Silkeborg Højskole.

Velkommen til Røde Kors
Partnerskabet har fået en tidlig julegave med en opdatering til partnerskabsbanneret og forstærkning til partnerskabet.

Røde Kors trådte officielt ind i Flere i Fællesskaber i november måned.

I Silkeborg Kommune har Røde Kors ca. 350 frivillige. En stor del af Røde Kors frivillige bidrager i aktiviteter, som bekæmper ensomhed:
• Besøgstjeneste – frivillige, der besøger og hjælper ældre og ensomme på plejehjem og i private hjem
• Fængselsbesøgstjeneste – besøger indsatte i Silkeborg Arrest
• Integration – kontaktpersoner til flygtningefamilier
• Nørklere – en gruppe, hvor man mødes og strikker
• Qnet – hvor frivillige er kontaktperson til voldsramte, enlige kvinder
• Familienetværk – hvor udsatte familier bringes sammen
• Klubaftner - hvor personer – især unge – med sociale problemstillinger, kan hygge sammen med hinanden og de frivillige.
• Genbrugsbutikker – med plads til ensomme, som har lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab
• Demens-projekt - aktiviteter, der kan fremme indsatsen for demente og deres pårørende i lokalområdet

Vi byder varmt velkommen i det gode selskab og dedikerer noget plads til den nye partner i næste nyhedsbrev.

Tænketankene har tænkt sammen
Oktober måned bød på et længe ventet arrangement – foreningen af Flere i Fællesskabers to tænketanke.

Ungetænketank og Ældretænketank består af erfaringseksperter fra begge generationer, som bringer deres personlige erfaringer med ensomhed ind i arbejdet med at udvikle indsatser i Flere i Fællesskaber.

Til en weekendworkshop på Silkeborg Højskole blev de to tænketanke samlet for at udvikle på ideer til generationsmøder.

To spændende dage, som førte til konkrete ideer, der vil blive arbejdet videre med i vinteren 2021.

Tænketankene har altid plads til flere gode hoveder.

Har du - eller en du kender – lyst til at deltage i det spændende arbejde, så kontakt gerne sekretariatet.

På konference
Flere i Fællesskaber var på programmet konferencen afholdt af Folkebevægelsen mod Ensomhed - ”Ensomhed - Krise, Konsekvens & Kreativitet: Hvad kostede det? Hvad lærte vi? Hvad tager vi med videre?”

Konferencedeltagelsen har affødt en række interessante henvendelser fra nær og fjern – både nysgerrige ønsker om mere viden og ideer til samarbejder.

Vi har derudover været repræsenteret med oplæg på SOSU-konference om ungdomsuddannelser i Århus 6. oktober 2021. Her deltog ledere og medarbejdere fra region Midtjyllands uddannelsesinstitutioner.

Konferencen har ligesom Folkebevægelsens konference affødt gode nye kontakter.

Baselineundersøgelsen og litteraturstudiet er ude
Forskningsrapporterne kan hentes online og bestilles i et trykt format ved henvendelse til sekretariatet.
Baselineundersøgelsen er udarbejdet i forbindelse med opstart af Flere i Fællesskaber i efteråret 2020. Undersøgelsen fandt en forekomst af ensomhed i Silkeborg Kommune på 14% hos unge, 8 % hos yngre ældre (65-79 år) og 13% hos de ældste ældre (80+ år). Omregnet til befolkningstal svarer det til ca. 2100 unge og 1800 ældre.
Undersøgelsen bygger på spørgeskemabesvarelser fra ca. 3000 unge (16-30 år) og ældre (65 år og derover) i Silkeborg Kommune og ca. 3000 unge og ældre fra sammenlignelige kommuner i Region Midtjylland.
Rapporten giver indsigt i forekomsten af ensomhed blandt unge og ældre i Silkeborg Kommune og peger på målgrupper med høj forekomst af ensomhed. Resultaterne kan bidrage til udvikling, evaluering og implementering af indsatser, som skal mindske ensomhed.
Litteraturstudiet har til formål at identificere, vurdere og sammenfatte den tilgængelige viden om effekten af ensomhedsafhjælpende interventioner, og undersøge, hvilke typer af interventioner, der er effektive.
God læselyst til alle.


Unges stemmer – En vandreudstilling om unges oplevelser og erfaringer med ensomhed og fællesskaber i hverdagslivet
Udstillingen Unge stemmer er klar til at vandre rundt i Silkeborg. Hvis I har lyst til at få den på besøg, kan I kontakte Flere i Fællesskabers sekretariat.
På udstillingen vil man kunne møde unge menneskers personlige fortællinger om ensomhed og fællesskaber. Gennem selvportrætter, oplæsning af personlige logbøger og fotomateriale får publikum et unikt indblik i de unges oplevelser af at være inden- og udenfor fællesskaber, og man inviteres til at bidrage med egne råd til at finde veje ud af ensomhed og ind i fællesskaber.


Et godt tilbud til alle borgere i Silkeborg Kommune fra en partner
Vi slutter det her lidt teksttunge nyhedsbrev af med en fin invitation fra en af partnerne.

Silkeborg Højskole inviterer til gratis jazz-aften for alle borgere på skolen d. 19. november 2021.

Det er en mulighed for at få en anderledes oplevelse i fællesskab – spred gerne budskabet.


Nyhedsbrev juni 2021

Vi byder velkommen til Kirkernes Sociale Arbejde (KSA)
KSA kom officielt ind i partnerskabet i slutningen af maj måned. I Flere i Fællesskaber vil Kirkernes Sociale Arbejde bidrage med aktiviteter og fællesskab til ensomme og udfordrede mennesker. De tilbyder praktisk hjælp, omsorg og håb til mennesker, der kæmper med livet.
Derudover forsøger KSA at bygge bro ud af ensomhed ind i åbne fællesskaber og kirkerne har bl.a. åbne fællesskaber for kvinder og familier.
Læs mere om vores nye partner under ”Månedens Partner”

Silkeborg Kommunes Ungekulturhus har vundet KL’s Forebyggelsespris 2021
Prisen gives til den bedste kommunale indsats rettet mod børns og unges trivsel og mentale sundhed i en corona-tid. Her har Silkeborg Kommunes Ungekulturhus – sammen med 25 andre kommuner – vundet for deres arbejde med Cyberhus.
Cyberhus er en innovativ løsning, som har medvirket til at skabe nærvær på afstand blandt børn og unge i sårbare livssituationer. Stort tillykke til alle involverede. Se de glade modtagere af prisen her.

HUSRUM er kommet til kommunen
Som noget helt nyt er HUSRUM nu også en mulighed for unge i Silkeborg. HUSRUM er et frivilligbaseret fællesskab for unge i alderen 16-30 år, som oplever ensomhed eller som gerne vil øve sig i at være mere sociale i et trygt fællesskab med andre unge.

Fra 1. juni kan unge i Silkeborg gøre brug af følgende tilbud:
• Indledende samtale
• Samtaleven
• Brevkasse
• Online fællesskaber
Fra 1. september kan unge i Silkeborg desuden blive en del af en samtalegruppe og fysiske sociale arrangementer i Silkeborg.

Hjerteligt velkommen til Silkeborg Kommune til et initiativ, som vi ved, vil komme til at hjælpe mange unge mennesker.

Månedens historie

D. 8. juni stod Silkeborg Kommunes ”Idræt om Dagen” for Stav- og Gangfestivalen. Med ruter på 3 km, 5 km og 8 km kunne de fleste være med på en natursmuk vandring gennem skoven.

Fællesskabsguiden samt to af sekretariatsmedarbejderne gik også en af ruterne for at bakke op om arrangementet og få snakket med de mange fremmødte.

Overskuddet fra arrangementet gik til endnu en FIF-partner – den nyeste af slagsen – Kirkernes Sociale Arbejde.

Udover at få en formiddag i godt selskab, fik Kirkenes Sociale Arbejde også en donation på 3010kr fra arrangementet.

Det er så dejligt at se, når partnerne fra Flere i Fællesskaber går sammen.

Månedens partner

Kirkernes Sociale Arbejde er et netværk af kirker og menigheder i Silkeborg og Omegn, som sammen ønsker at række Guds kærlighed ud til mennesker gennem konkret hjælp og omsorg.

KSA Netværket består af Silkeborg Frikirke, Silkeborg Oasekirke, Kirken ved Søerne, Søhøjlandets Kirke, Borgerkirken, Silkeborg Baptistkirke, Luthersk Mission og Indre Mission. Med 180 frivillige har de årligt kontakt med ca. 500 voksne og børn og drives i partnerskab med Blå Kors Danmark.

KSA glæder sig til gennem ”Flere i Fællesskaber” både at kunne bidrage til og samarbejde om, at flere ensomme mennesker finder ind i støttende fællesskaber.

Se mere om KSA her: Link kommer snarest

Månedens datoer
Sæt allerede nu kryds i kalenderen d. 14-15. september. Her kommer March Mod Ensomhed nemlig til Silkeborg Kommune. D. 14. september står på fællesspisning for et godt formål. D. 15. september skal vandreskoene snøres, idet Patrick skal følges godt fra Silkeborg-Galten. Læs mere her og tilmeld dig eventet.

Webinar 13. september kl. 16-17. Mathias Lasgaard præsenterer resultaterne af baselineundersøgelsen der belyser ensomhed, sociale kontakter, mental sundhed og kendskab til indsatser og hjælpemuligheder hos unge og ældre.

Månedens tal
Fællesskabsguiden har fra opstart 1.3 til nu haft 34 vejledninger.
16 er kommet i gang i et fællesskab, mens 18 er i en proces sammen med guiden.

 

Månedens citat

Ensomhed er en af de alvorligste velfærdsudfordringer i det danske samfund. Alligevel har vi ikke en sammenhængende indsats. Derfor har vi 77 organisationer sammen lavet et inspirationsoplæg til, hvordan vi bekæmper ensomhed i Danmark, og hvordan politikerne kan gå forrest og vise vejen.

#Sammenmodensomhed #dkpol

Inspirationsoplæg til national strategi mod ensomhed kan hentes herNyhedsbrev maj 2021

I uge 24 sætter vi fokus på mænd

Uge 24 står i mændenes tegn med - Mens Health Week.

I kan læse mere om det nationale initiativ fra Forum for Mænds Sundhed: https://sundmand.dk/Baggrund-for-aarets-tema.php. Årets tema er ”Mænds mentale trivsel og sårbarhed”. Flere i Fællesskaber bruger derfor Gå-Hjem-Mødet i selvsamme uge til at sætte fokus på mandefællesskaber og vejen ind i dem sammen med en række gode partnere. Se mere under ”Månedens datoer” på side 2.

Udover vores lille Gå-Hjem-Møde er der gode aktiviteter i Silkeborg denne uge.

Blandt andet:
Fælles gåtur med naturformidling v. Sundhedshuset Mandetur i det fri 

Disc Golf, Skovtræning og Bålhygge

Alle 27 lægehuse i Silkeborg Kommune…

… har nu fået postkort omkring ”Fællesskabsguiden” i deres respektive postkasser.

Derudover er der indgået aftaler med Silkeborg Sundhedshus, så lægerne har mulighed for at henvise til Fællesskabsguiden via deres systemer.

I får snart post…

Vi pakker materiale til hele partnerskabet. Noget kan nydes med smagsløgene og andet med synet. Vi håber I vil dele det med jeres netværk og sprede budskabet om Flere i Fællesskaber.

Silkeborg Højskole har åbnet dørene virtuelt

I Højskolens foredragssal er der rykket fint streamingsudstyr ind. Udstyret stod sin prøve d. 6. maj, hvor deltagerne i salen og bag ved skærmene blev klogere på universet med astrofysiker, Hans Kjeldsen. En fantastisk oplevelse, som vi glæder os til at udbrede til endnu flere i kommunen. Næste gang er d. 17. juni, hvor unge som ældre bliver klogere på Zetland.

BSH – stærke spillere på banen og sociale medier

I samarbejde med FIF-ungeambassadør Mads K. Andersen har sekretariatet udarbejdet SoMe-content, hvoraf de første to er delt i denne måned.
Opslagene har fået mange delinger og likes. Vi glæder os over, at budskabet bliver delt. Tak til Mads og BSH.

Månedens vigtigste historie

D. 27. maj blev foreningslivet inviteret til god to-go-kaffe i Frivilligcentrets gårdhave. Formålet med mødet var at give frivillige aktivitetsledere eller bestyrelsesmedlemmer rum til at puste ud og lade op i fællesskab.

Fællesskabsguide Mariane og Foreningskonsulent Helene stod for aktiviteten. Sammen med deltagerne blev mulighederne og udfordringerne ved genåbningen drøftet ude i solskinsvejret. Trods et begrænset fremmøde blev det tydeligt, at selve metoden kunne noget helt særligt. Deltagerne byttede bl.a. kontaktoplysninger, så den ene kunne være frivillig i den andens forening.

Der blev generelt skabt rammer for, at foreningerne kunne hjælpe hinanden. Disse genstartsmøder kommer der helt sikkert flere af med forskellige tematikker.

Månedens partner 

Silkeborg Højskole er et frirum, hvor fokus er på fællesskaber. Her handler det ikke om at blive til noget, men at blive til nogen.

I Flere i Fællesskaber vil Silkeborg Højskole arbejde med forskellige aktiviteter, der skal skabe rum for integration, kulturmøder og eksistentielle samtaler.

Højskolen vil afholde åbne arrangementer for egne elever og unge, der ønsker at udvide deres netværk. Ydermere vil eleverne afholde sociale events med fokus på fællesskab og forskellighed på tværs af generationer. Bl.a. er der planer om 'livsforløbsrådgivning', hvor højskoleelever kan tale med ældre om uddannelsesvalg, venskaber, oplevet pres mv.

Du kan se ind i højskolens særlige fællesskab med denne lille video: Livet på Silkeborg Højskole

https://silkeborghojskole.dk/

Månedens tal

Bjerringbro Silkeborg og ambassadøren Mads K. Andersens delinger af budskaberne omkring Flere i Fællesskaber har tilsammen fået:

1120 LIKES

Månedens citat

”Jeg er god til at skjule at det faktisk ikke går så godt – Selvom ensomhed og depression lurer under overfladen”

”Hvis det er mig, der skal tage initiativet, kommer der ikke til at ske noget – Det kræver at andre henvender sig til mig, så vil jeg meget gerne snakke med dem”


Citatet fra Emil, ambassadør i EN AF OS og med erfaringsbaseret viden om ensomhed og fællesskaber i ungdomslivet.

 

 

Nyhedsbrev april 2021 

Velkommen til C:NTACT

Det socialøkonomiske teater C:NTACT er officielt trådt ind i partnerskabet i april måned. Hjerteligt velkommen til en partner, som vi allerede har haft den store fornøjelse af at samarbejde med. I januar fik FIF og C:NTACT virtuelt teater ud til 500 unge Silkeborgensere, og vi glæder os til endnu flere spændende projekter sammen.
C:NTACT er blandt andet en platform for brugerdreven formidling af personlige historier for unge og andre, især udsatte, grupper. Det er muligt at opleve gratis online forestillinger v. C:NTACT i disse måneder. Skynd jer ind og få fat i en billet.

Flere i Fællesskaber har ydermere fået mulighed for at udbyde en gratis fysisk forestilling med C:NTACT. Forestillingen kan bookes til juni eller alternativt ultimo august/september. I er selv med til at sætte datoen.

I kan læse mere om forestillingen her: https://www.contact.dk/forestilling/en-som-dig-fortaellinger-om-ensomhed-isolation/. Hvis dette har vakt interessen, så skriv til flereifaellesskaber@silkeborg.dk.

Budskabet spredes

En ordre på 15.216 postkort kom i trykken i denne måned. De fine postkort har fundet vej til socialrådgivere, hjemmeplejen, borgerservice, praktiserende læger og mange, mange flere. Med postkortene er budskabet om Flere i Fællesskaber samt Fællesskabsguiden officielt ude og leve.

Ydermere er der lavet flotte præsentationsvideoer af projektets formål, forskningsmæssige baggrund og Fællesskabsguide, som er brugt til et live webinar til kommunens ansatte og finder vejen ind på hjemmesiden snarligt. Tusind tak til Jyske Bank, som var giverne bag disse videoer.

Afprøvning af Virtuel Højskole

Med økonomisk støtte fra Ældre Sagen er det nu muligt at indfri visionerne om at åbne Silkeborg Højskole virtuelt. Med fokus på det gode generationsmøde arbejdes der på at have et bredt udbud af tilbud ved Højskolen i efteråret 2021 til kommunens ældre og højskolens unge.

Allerede i næste uge - d. 6.5.2021 - afprøves teknologien og konceptet, idet der prøvestreames fra et foredrag med Astrofysiker, Hans Kjeldsen, til udvalgte ældre bosat i Silkeborg Kommune.

Tre små fortællinger fra Fællesskabsguidens første måned på job

En unge kvinde, der ønskede sig et netværk, fik i samarbejde med Fællesguiden inviteret alle i hendes opgang til grillhygge i påskeferien.
Hun har siden hængt ud med flere fra opgangen nogle gange om ugen.

Come Together, som starter op i Silkeborg i forbindelse med FIF, matcher unge, som Fællesskabsguiden har arbejdet med i et år i andet regi, uden at lykkes. Her kan de få en følgeven/ mentor/ ven. De bliver matchet efter interesser og kan f.eks. gå til noget sammen. Tre unge har sagt ja, og der var match samtaler første uge i maj

En kvinde, som lige er flyttet til byen efter en skilsmisse og ikke har nogen relationer i byen, starter til Torsdagsklub, her kommer hun i snak med en af de andre, og de aftaler sammen at starte til udefitness.

Månedens partner er C:NTACT

C:NTACT arbejder for at sætte fokus på sociale og
kulturelle problemstillinger gennem
professionalisering og formidling af menneskers
virkeligheder på scenen, radio og film.

I Flere i Fællesskaber vil C:NTACT bidrage ved
kunstnerisk formidling af stemmerne bag ensomhed
med bl.a. forestillingen EN SOM DIG samt det online
museum ”Ensomhedens Museum”.

C:NTACT vil herudover stå bag
undervisningsmateriale om ensomhed, der henviser til
både forestillingen og museet, men som også kan
benyttes alene.

Vi vurderer, at C:NTACT præsenteres bedst ved at
vise et af deres fantastiske kreationer frem til jer.

Så velkommen til Ensomhedens Museum.

Månedens tal

97 kommunalt ansatte blev introduceret til Flere i
Fællesskaber via live-webinaret d. 26.4, og langt
flere har set optagelsen bagefter.

15.216 postkort er trykt og bliver nu spredt i
Silkeborg Kommune.

Et SoMe-opslag om ensomhed og
Fællesskabsguiden blev på under et døgn liket 500
gange og fik 50 delinger.

 

Nyhedsbrev
Flere i Fællesskaber

Marts 2021

Velkommen til Folkekirken i Silkeborg…
I marts 2021 kan vi sige velkommen til Folkekirken i Silkeborg som en del af partnerskabet. Folkekirken i Silkeborg har en lang tradition for socialt arbejde og kontakt til en bred befolkningsgruppe. Der er både medarbejdere og frivillige, som hver uge skaber aktiviteter og fællesskaber, man som ung, midaldrende eller ældre kan møde op til og deltage i.

Webinar hos KL d. 9/3
Flere i Fællesskaber var inviteret til at deltage i et webinar d. 9. marts 2021, hvor KL satte fokus på samarbejdet mellem civilsamfund og kommuner. Temaet var, hvordan vi sammen kan skabe flere meningsfulde fællesskaber for sårbare og udsatte unge og voksne. Vi takker for invitationen og det gode selskab. Kommuner og organisationer med abonnement på KL Play kan se webinaret her: https://play.kl.dk/

Læs som mand
Som en del af et forskningssamarbejde søger Læseforeningen mænd i aldersgruppen 65-75 år til at deltage i en online læsegruppe. Læsegruppen starter op torsdag d. 8/4 og gentages i efteråret. Kender du nogen, der har interesse i at deltage i læsegruppen, eller har du selv interesse i deltagelse, kan læseguidekoordinator Nadia Faber kontaktes på nadia@laeseforeningen.dk

Kommunekampagne ruller i april
I april udrulles en stor kampagne målrettet alle kommunale medarbejdere. Kampagnen skal gøre opmærksom på, hvad Flere i Fællesskaber kan bidrage med af nye tilbud, nye ressourcer bl.a. vores nyansatte Fællesskabsguide.

HUSRUMs modige unge mennesker
HUSRUM er en organisation, der henvender sig til unge mellem 16 og 30 år, som føler sig ensomme. Nedenfor kan du læse Emmelis fortælling om den ensomhed, der fulgte med at være kronisk syg under Covid-19 samt Rasmus’ fortælling om, hvordan han kom ud af langvarig ensomhed og nu bruger sine erfaringer til at hjælpe andre unge.

Læs om Emmeli
Læs om Rasmus (s. 16-20)

AAB får puljemidler til altan-teater
Fra april kan beboerne på Århusbakken i Silkeborg se teaterforestillinger fra deres altan – helt corona-sikkert. Projektet realiseres gennem støtte fra Boligernes Landsforenings ’Vær med-pulje’, som støtter indsatser, der skaber fællesskaber og bekæmper ensomhed.

”Vi har fået midler til at lave 30 teaterforestillinger på Århusbakken sammen med teaterforeningen Magistraten hen over tre måneder. Det bliver tre forskellige forestillinger i april, maj og august, der hver bliver opført 10 gange” fortæller Vanja Horvat Pedersen, projektleder af Projekt Nærmiljø samt projektleder/sekretariatsmedarbejder Flere i Fællesskaber.

Projektet skaber en unik teateroplevelse, som meget tiltrængt ikke foregår gennem en skærm, men sikrer en nærværende oplevelse, hvor det lokale fællesskab kan mærkes. Beboerne får udleveret trådløse (og afsprittede) høretelefoner og kan se frem til både voksen- og børneteater sammen med deres naboer.
Udover teaterforestillinger vil der de kommende måneder være fælles aktiviteter som højtlæsningsuge, fællesspisning, banko og skridttæller-konkurrence.

C:NTACT åbner de virtuelle døre
C:NTACT’s virtuelle museum og nye forestilling ”En Som Dig” bryder tabuet om, at ensomhed er noget man står alene med.

Se meget mere her: Kalender på C:NTACT

Månedens partner
AAB Silkeborg har siden 1940 udviklet, udlejet og administreret almene boliger i det midtjyske område.

AAB Silkeborg arbejder med de fire kerneværdier ansvarlighed, åbenhed, tryghed og fællesskab og skaber muligheder og aktiviteter ud fra beboerdemokratiske principper, godt naboskab og hyggeligt samvær.

I Flere i Fællesskaber vil AAB skabe fællesskabsfremmende aktiviteter til beboerne, stille deres kommunikationsplatforme samt lokaler til rådighed samt arbejde aktivt med at sikre et inddragende beboerdemokrati, hvor der er plads til alle.

Se videoen fra AAB Silkeborgs DNA-kampagne ”Det vi har, har vi sammen” her: https://www.youtube.com/watch?v=O1p9kAx4Ttg

Månedernes citater 
"Ensomheden er et menneskeligt vilkår, som
kan ramme alle. Derfor er det vigtigt at tale
åbent om det i et trygt forum. Når vi først får
italesat ensomheden, kan vi i HUSRUM give de
unge nogle redskaber til at øve sig i at række
ud og blive mere sociale" 

Marie Nyegaard,
leder hos HUSRUM


"Da jeg startede i HUSRUM, fandt jeg ud af, at
jeg godt kunne lide at dele ud af mine
erfaringer og høre, hvad de andre i gruppen
havde oplevet. Det var et meget trygt forum,
som gjorde, at jeg også havde lyst til at
række ud til dem uden for samtalegruppen og
spørge, om vi skulle lave noget"

Rasmus Nielsen,

frivillig hos HUSRUM

Kommende virtuelle gå-hjem-møder
Marie Nyegaard fra Jysk Børneforsorg vil være oplægsholder på vores Gå-hjem-møde i april. Temaet for mødet vil være ”Den gode velkomst”.
Der vil komme en invitation til mødet ugen efter påske til alle tilmeldt nyhedsbrevet via mail. Ønsker du at modtage disse invitationer, så kræver det en mail til vhp@silkeborg.dk.

Månedens tal
En ny undersøgelse fra Djøf viser, at hele 66% af de studerende på videregående uddannelser føler sig ensomme, mens tallet før nedlukningen ”kun” var 25%.

Til kamp mod ensomhed: Lokale kirker deltager i stort forskningsprojekt
- Fællesskab er en del af kirkens grund-dna, siger Silkeborg-provst Jakob Gregers Nissen

SILKEBORG Folkekirkerne i Silkeborg går med i et stort fællesskabsprojekt, der skal bekæmpe ensomhed.

Silkeborg Kommune er testkommune i et stort forskningsprojekt »Flere i Fællesskaber« over de næste fire år, der for første gang systematisk skal afprøve den viden, der findes om ensomhedsbekæmpelse. Bag projektet står en bred kreds af nationale, regionale og lokale partnere.

- Det er et projekt, som vi kan kende os selv i. Kirken står også for et fællesskab. Det er nærmest en del af vores grund-dna, siger provst Jakob Gregers Nissen.

Læs resten af artiklen her: https://www.midtjyllandsavis.dk/artikel/85c44805-c37f-4193-87fa-cd3c38131765/

Nyhedsbrev
Flere i Fællesskaber
Februar 2021


[Ved ønske om modtagelse af nyhedsbrev med billeder samt mediefiler, sendes en mail på flereifaellesskaber@silkeborg.dk]

 

Partnerskabet har vokseværk…
Vi er stolte af at kunne præsentere tre nye partnere. Velkommen til boligorganisationen AAB Silkeborg, håndboldklubben Bjerringbro Silkeborg Håndbold og foreningen Mænds Mødesteder.

De nye partnere kommer ind med en masse ressourcer og tilbud bl.a. mandefællesskaber, direkte kontakt til beboere i 2500 lejemål i Silkeborg, ambassadør til projektet og meget, meget mere.

 

 

Der er en kampagne på trapperne…
De sidste detaljer er ved at komme på plads til en stor kampagne om at få flere ind i fællesskaber, som skal rulles ud til alle kommunale medarbejdere i Silkeborg Kommune. Kampagnen skal gøre opmærksom på, hvordan medarbejderne kan bidrage med forskellige opgaver og hvordan Flere i Fællesskaber kan bidrage til kerneopgaven med nye tilbud og ressourcer.

Udover plakater, postkort og pjecer vil der blive udbudt webinarer til de kommunale medarbejdere.

 

 

Come Together er på vej til Silkeborg Kommune
Det er lykkedes at få midler hjem til at etablere Come Together i Silkeborg. Stort tillykke til Come Together. Vi glæder os meget til at følge og støtte implementering af jeres nye afdeling med mentorstøtte for udsatte unge.

 

 

Selvhjælp Silkeborg inspirerer…
Lea Gaulshøj Thomsen, daglig leder af Danmarks største selvhjælpsforening, Selvhjælp Silkeborg, holdt 25. februar et medlevende webinar i regi af Flere i Fællesskaber. Lea havde i sit oplæg fokus på ”Hvad vi kan gøre, når vi ikke må det, vi plejer?”.

Selvhjælp Silkeborg er under Covid19 bl.a. lykkedes med at rejse midler til at etablere online fællesskaber. To grupper er allerede godt i gang –Fortællinger fra en corona-tid og Torsdagsklub med guidet fælleslæsning. Onlinegrupperne har fuldt hus og har tilmeldt tiltrukket en yngre målgruppe

Lea appellerede i sit oplæg til, at vi skaber plads til dialoger om bøvl og barrierer og leder efter vores nærmeste udviklingszone når nye initiativer prøves af. ”Små skridt får os også tættere på målet”. PP fra Leas oplæg findes her: 

 

  

Den vigtigste historie til dato…

Der sker rigtigt meget i Flere i Fællesskaber for tiden, men den utvivlsomt vigtigste nyhed er, at vi har fået en FÆLLESSKABSGUIDE.

D. 1.3.2021 er Mariane Bech Nedergaard startet i Flere i Fællesskaber og udfylder dermed den vigtige rolle som brobygger til de mange fællesskaber, som blomstrer i Silkeborg og omegn.

Mariane er ansat på 9 timer pr. uge og vil som fællesskabsguide sikre, at alle med behov kan få støtte til at finde relevante fællesskaber. Dermed er Marianes funktion ikke forbeholdt unge, voksne eller ældre, men er et tilbud for alle borgere i Silkeborg kommune. Som fællesskabsguide sikrer hun en fælles indgang til initiativer og mulighed for håndholdt støtte ved behov.

Mariane er et kendt ansigt for dele af partnerskabet, idet hun har været ansat i Frivilligcenter Silkeborg de seneste år og her haft rollen som ”Bevægelsesbrobygger” (i det kommunale samarbejdsprojekt ”Bevæg dig sammen”). I funktionen som ”Bevægelsesbrobygger” har Mariane hjulpet unge mennesker ud i foreningslivet og været utrolig kreativ i sin opgaveløsning – hvilket er kommet mange unge borgere til stor gavn.

Snart vil du kunne se en lille videofilm på FIFs hjemmeside, hvor Mariane fortæller om rollen som Fællesskabsguide.

Mariane kan træffes på:

20 18 68 47
mbn.frivilligcentersilkeborg@gmail.com

 

 

Månedens partnere
Bjerringbro-Silkeborg Håndbold er en dansk håndboldklub, der spiller i HTH Herreligaen. Klubbens kampe spilles i Jysk arena i Silkeborg. I JYSK arena kæmper Bjerringbro-Silkeborg om point til tabellen i HTH Herreligaen, men fremover går klubben også til kamp mod ensomhed ved at blive en aktiv medspiller i Flere i Fællesskaber.

Bjerringbro-Silkeborg bidrager til projektet ved at give ensomme mulighed for at blive en del af klubbens korps af frivillige, og derudover vil klubben hjælpe med at udbrede kendskabet til det vigtige projekt via deres forskellige platforme og sociale medier.

Holdets venstre back, Mads Kjeldgaard Andersen, har meldt sig som ambassadør for Flere i Fællesskaber og har allerede været i gang med at sprede budskaber i nationale medier: Se video fra TV2 . Mads bliver utvivlsomt en god ambassadør for projektet og vil forhåbentligt kunne bidrage til aftabuiseringen af oplevet ensomhed.

Velkommen til BSH. Vi er utroligt glade for at være på hold med jer.

  

 

Månedens datoer
Kommende virtuelle gå-hjem-møde

22.3.2021 16.00-17.00 v. VENTILEN og Ældre Sagen Silkeborg, ”Nedlukningen - Hvad kræver det af os?”

 

 

Månedens tal
Før fællesskabsguiden var blevet offentliggjort, havde Mariane allerede modtaget de første to henvendelser fra det kommunale system på tre dage.
Vi glæder os meget til at kunne udbrede budskabet om, at Silkeborg Kommune har fået en fælleskabsguide.


Nyhedsbrev - Flere i Fællesskaber
Januar 2021

Vores banner har fået en opgradering…
… og det har Flere i Fællesskaber også. Jyske Bank er den nyeste ressource til partnerskabet. Som mediepartner vil de bidrage til at skabe fokus på de forskellige initiativer til bekæmpelse af ensomhed.

Velkommen til Jyske Bank. Vi er utroligt glade for at have jer med i partnerskabet.

Gå-hjem-møderne udvikles og udvides
Ca. 50 mennesker valgte at afsætte en time i eftermiddagsskumringen til at høre Ældre Sagens erfarne konsulent David Vincent Nielsens fortælle om ”Corona og Ensomhed” til januars ”Gå-Hjem-Møde”. Tak for en fin tilslutning. Det er dejligt, at vi bliver flere i vores kreds – både frivillige, borgere, virksomheder, medarbejdere, andre kommuner og nationale aktører.

I forlængelse af Davids oplæg kom deltagerne ud i grupperum, hvor de fik mulighed for at drøfte oplægget. Dette fungerede rigtigt fint og skabte basis for en række samarbejder på tværs, som vil blive undersøgt og understøttet af sekretariatet den kommende tid ex. muligheden for samarbejde mellem lokal ungdomsuddannelse og forebyggende medarbejdere i Silkeborg Kommune.

Vi vil holde fast i, at disse møder skal skabe opmærksomhed på problemet, give inspiration til nye initiativer og ikke mindst give mulighed for drøftelser på tværs. Sekretariatet er fuldt i gang med at planlægge forårets og sommerens møder. Sidder du inde med en idé eller et ønske til et tema, så er du meget velkommen til at kontakte os på flereifaellesskaber@silkeborg.dk

På afstand, men tæt på…
I samarbejde med Frivilligcenter Silkeborg og Frivilligcenter Aabenraa har Flere i Fællesskaber opstartet tilbuddet ”Telefonvenner” i Silkeborg Kommune. Tilbuddet er en pendant til Ældretelefonen, som Flere i Fællesskaber har rigtigt meget fokus på at udbrede til kommunens seniorer i disse tider.

Telefonvenner vil blive promoveret primært til de unge.

Læs mere om telefonkaffe   Læs mere om Ældretelefonen

Månedens historie fra praksis:

Mandag d. 25.1.2021 havde Flere i Fællesskaber fornøjelsen af at invitere alle grundskoler i Silkeborg Kommune, Ungdomsskolens 10. klasser samt Sprogskolen på en helt særlig forestilling på skærmen.

Næsten 500 elever tjekkede ind til den virtuelle live forestilling, hvor fire unge mennesker fortalte deres personlige historie om mobning og ensomhed, psykisk sygdom, social kontrol og vold i hooliganmiljøet. Den efterfølgende spørgerunde viste tydeligt, at forestillingen havde fanget eleverne. SMS’er med spørgsmål og anerkendelse til de unge fortællere strømmede ind – langt flere end det var muligt at nå.

Den kommende tid udbyder C:NTACT en række (imponerende og vigtige) teateropsætninger virtuelt og ganske gratis: Link til C:NTACT-forestillinger

Månedens partner

Jysk Børneforsorg/Fredehjem er en nonprofit organisation, som arbejder for at sikre gode levevilkår for udsatte og sårbare børn, unge og familier.

Foreningen har tilknyttet mere end 200 forskellige sociale indsatser og samarbejder med halvdelen af landets kommuner.

Som civilsamfundsorganisation bidrager Jysk Børneforsorg/Fredehjem til et stærkt og mangfoldigt civilsamfund med fokus på fællesskaber, at afhjælpe stigmatisering og bekæmpe ensomhed. Dette sker bl.a. via en række frivilligdrevet tilbud, som HUSRUM Danmark.

I Flere i Fællesskaber vil Jysk Børneforsorg/Fredehjem etablere indsatsen HUSRUM i Silkeborg, der vil bestå af samtalegruppeforløb, mentorordning og sociale arrangementer.

Hør landsekretær og leder af HUSRUM Danmark, Marie Nyegaard, fortælle mere her: Link til præsentation

 

Flere i Fællesskaber får Jyske Bank som første erhvervspartner  

Jyske Bank indgår som den første erhvervspartner i Silkeborg Kommunes ensomhedsprojekt, Flere i Fællesskaber, der skal bekæmpe ensomhed blandt unge og ældre i Silkeborg Kommune.

Flere i Fællesskaber er et stort og ambitiøst forsknings- og udviklingsprojekt, som sætter ensomhed og fællesskab på dagsordenen.

Flere i Fællesskaber skal bekæmpe ensomhed og fremme social deltagelse og trivsel blandt unge og ældre. Det sker som et samarbejde mellem borgere, foreninger, skoler, erhvervsliv, lokale medier, fonde og forskere.

- Jyske Bank ønsker at fremme en bæredygtig udvikling i samfundet, og det handler også om social ansvarlighed. Det gode liv og trivsel har jo stor betydning for alle. Mennesker, der kæmper med ensomhed, kan hjælpes gennem dette ambitiøse forskningsprojekt, og det vil vi gerne støtte op om - og forhåbentlig også inspirere andre virksomheder, fortæller Trine Lysholt Nørgaard, afdelingsdirektør for Investor Relations og Bæredygtighed i Jyske Bank.

Erfaringerne med ensomhedsbekæmpelsen i Silkeborg Kommune, som bliver en rugekasse for konkrete indsatser, skal efterfølgende rulles ud i resten af Danmark.

Et bredt og stærkt partnerskab

Flere i Fællesskaber er et ligeværdigt partnerskab, som består af en række aktører, hvor Silkeborg Kommune og Region Midtjyllands forsknings- og konsulenthus, DEFACTUM, står bag projektets sekretariat.

- Som mediepartner i Flere i Fællesskaber vil Jyske Bank bruge nogle af vores interne ressourcer og kompetencer til at skabe fokus på projektet og derved udbrede kendskabet til det, fortsætter Trine Lysholt Nørgaard.

Af øvrige partnere kan nævnes Ventilen, Ældre Sagen, Frivilligcenter Silkeborg, InnovationSilkeborg, Silkeborg Højskole, Selvhjælp Silkeborg, Mary Fonden, Fonden Ensomme Gamles Værn, Come Together, Jysk børneforsorg/Fredehjem og Poul Due Jensens Fond.

- Vi glædes over hver eneste af vores partnere og deres unikke kompetencer - og er stolte over, at Jyske Bank nu også er en del af kredsen. Drømmen er at få endnu flere private virksomheder med om bord, så vi får et stærkt afsæt for at komme ensomheden til livs, fortæller Rikke Gjellerod, leder af Udvikling- og Forebyggelsessektionen hos Sundhed og Omsorg, Silkeborg Kommune.

Fakta

Flere i Fællesskabers to hovedformål:

- At forandre et lokalsamfund ved at skabe en drømmekommune, hvor alle tilbydes en vej ind i fællesskaber. Dette sker gennem en lang række tværgående initiativer, der involverer unge og ældre – og kommunens borgere i øvrigt.
- At evaluere indsatserne og undersøge, hvad der virker, og hvad der ikke gør. De gode resultater fra drømmekommunen skal udbredes til resten af Danmark.

Yderligere information:

Rikke Gjellerod, leder af Udvikling- og Forebyggelsessektionen hos Sundhed og Omsorg, Silkeborg Kommune: 40 30 41 39
Trine Lysholt Nørgaard, afdelingsdirektør for IR og Bæredygtighed, Jyske Bank: 89 89 64 29
December 2020 - nyhedsbrev

”Det var fedt at samles unge og ældre for at spare om fortiden, nutiden og det liv, vi unge nu går i møde”, Sara 19 år

Sara var en af deltagerne til det første fysiske generationsmøde i Flere i Fællesskaber. Med bordene skubbet godt fra hinanden og portionsanretninger foran sig, nød deltagerne hinandens selskab, mens de nippede til kaffen og spiste lækre kager.

Arrangementet var en efterfølger til et virtuelt generationsmøde i uge 43, hvor unge og ældre mødtes på skærmen under ”Danmark Spiser Sammen – Virtuelt”. Alle nød gensynet og meldte tilbage, at de glædede sig over at have fået muligheden for at møde mennesker, som de ellers aldrig ville have mødt. 

Første Gå-Hjem-Møde afholdt d. 9.12.2020

Mathias Lasgaard gjorde en bred deltagerskare klogere på ensomhed d. 9.12.2020. Med repræsentanter fra eksempelvis Sundhedshuset i Silkeborg, Familie- og Ungekontakten Silkeborg Odense Kommune mv. var invitationen kommet vidt omkring på meget kort tid. Det glædede, at mange medarbejdere med daglig borgerkontakt fik glæde af viden om emnet.

Vi gentager succesen d. 18/1-21 med David Vincent Nielsen, som vil gøre alle klogere på Collective Impact.

Funktionspostkasse oprettet 

Sekretariatet har fået oprettet funktionspostkassen flereifaellesskaber@silkeborg.dk og kan nu også træffes derigennem.

Månedens historie fra praksis: C:NTACT

Vores netværk vokser, og stadig flere gode kræfter kommer til. CONTACT, der er en socialøkonomisk virksomhed, som skaber møder mellem unge omkring sociale problemstillinger med afsæt i teaterforestillinger, er nu også med. Allerede først i det nye år laver CONTACT en virtuel forestilling for elever fra Silkeborg Ungdomsskole og Silkeborg Højskole.

De unge fra CONTACT fortæller med afsæt i egne erfaringer om mistrivsel i skolen/på uddannelser, om mobning og gruppepres, skolepres og forældrepres.

Forestilling afsluttes med en samtale mellem de unge aktører og tilskuerne, og de medvirkende bliver både rollemodeller og spejle for publikum.

Se mere om forestillingen på CONTACTs hjemmeside: https://www.contact.dk/forestilling/tag-dig-sammen/#

CONTACT skal i gang med at lave en forestilling om unge og ensomhed. Hvis du kender nogen, som kunne have lyst til at være med, så kontakt os endelig flereifaellesskaber@silkeborg.dk.

Månedens partnere 

Silkeborg Frivilligcenter er et konsulenthus for 200 foreninger med et socialt sigte. Organisationen arbejder for at styrke den enkeltes sociale, psykiske og fysiske sundhed og har stor erfaring med at skabe bæredygtig brobygning mellem civilsamfund og det offentlige.

I Flere i Fællesskaber vil Frivilligcenter Silkeborg fokusere på at gøre fællesskaber tilgængelige for målgruppen.

Hør projektansvarlig leder Camilla Stenhaug Pedersen fortælle mere om Silkeborg Frivilligcenterets netværkskort her:
Link til video

Månedens datoer

16.00-16.45 d. 18/1-21: David Vincent Nielsen om Collective Impact

Månedens tal

15 mulige nye partnere er i nærmeste pipeline.
Fra januar måned tager sekretariatet partnerskabserklæringen i hånden og tager på visit ved de udvalgte.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

November 2020 - nyhedsbrev

Modige og heldige deltagere til det første generationsmøde

Vi blev meget overrasket over, hvor meget de havde oplevet i deres liv og ikke mindst, hvor meget de stadig holdt sig beskæftiget med – Ung fra generationsmødet

Det var hyggeligt og meget interessant at mødes online. Det var en rigtig god erstatning, når vi nu ikke kunne sidde omkring samme bord – Ældre fra generationsmødet

 Billede fra online spisning

I begyndelsen af november måned blev de første generationsspisemøder afholdt i samarbejde med Ældre Sagen og Silkeborg Højskole. De modige deltagere fortæller alle om en god oplevelse, som de gerne vil gentage. Det ene hold er så heldige at få mulighed for et gensyn, da de har vundet Folkebevægelsen mod Ensomheds konkurrence. Præmien er et gavekort, som vil blive omsat til et overdådigt kagebord på Silkeborg Højskole. 

Hvor gode folk er, kommer gode folk til

Flere i Fællesskaber modtager ugentligt henvendelser fra organisationer, som er interesserede i at blive en del af partnerskabet. Sekretariatet holder derfor mange spændende møder for at sikre, at vores stærke partnerskab bliver endnu stærkere. Vi vil holde jer opdateret løbende.

Tak for et fint Kick-Off d. 5.11

Der er lavet en opsamling på de mange gode ideer og pointer, der kom på mødet. Denne er sendt ud til en del af jer- Har du ikke modtaget opsamlingen, så eftersender vi den meget gerne. Skriv bare til vhp@silkeborg.dk. 

Reklamere for sagen

Det er ambitionen, at alle i Silkeborg skal kende til Flere i Fællesskaber. Derfor er der lavet klistermærker med projektets logo. Hvis I har lyst til at vise, at I er en del af Flere i Fællesskaber, kan de bestilles via lise.arnth@rm.dk

Nyt initiativ: Gå-hjem-møder, sæt kryds i kalenderen

Korte månedlige digitale gå-hjem-møder med præsentation af viden på problemfeltet, innovative best practice indsatser til efterfølgelse o. lign.
Møderne kræver ikke tilmelding og kan tilgås via de links, som I kan se under ”Månedens datoer”. Vi håber på at se en masse af jer på skærmen. Send gerne invitationen videre til kollegaer/frivillige.

Månedens historie fra praksis

Propen er flyttet ud til de første fire unge

De første unge mellem 18-25 år har indvilget i at give projektet viden om, hvordan netop de oplever hverdagen, hvor ensomhed spiller en rolle.

De unge, der deltager i undersøgelsen, har fået tilsendt en 'kulturel probe', som er en pakke med små stemningsfulde opgaver, der tilskynder dem til at se og tænke over deres hverdag på nye måder.

Som en del af undersøgelsen ønsker vi at belyse, hvilken betydning de sociale og fysiske begrænsninger, der er opstået som en konsekvens af coronakrisen, har på oplevelsen af at være ensom.

Der er flere proper, som er klar til at rykke ud til flere unge. Spred derfor meget gerne budskabet. Berit Kjærside Nielsen, seniorforsker og psykolog er ansvarlig for undersøgelsen og kan kontaktes på mail:beritnie@rm.dk / mobil: 21 67 32 99.

Månedens partnere

Mary Fonden er stiftet med det formål at bekæmpe social isolation. Fonden arbejder koncentreret inden for tre områder:
• Mobning og Trivsel
• Vold i Hjemmet
• Ensomhed.

I sit arbejde med ensomhed er Mary Fondens fokus rettet mod at forebygge, belyse og aftabuisere ensomhed. I Flere i Fællesskaber vil Mary Fonden bidrage til at skabe viden om ensomhed og interventioner, samt bidrage til formidling og udbredelse af de bedste initiativer til hele landet.
Hør seniorprojektleder Tine Oxholm fortælle om Mary Fondens netværkskort her: Link til video

Virtuelle gå-hjem-møder

Den 9/12 -20 kl. 16-16.45: Ensomhed v. Mathias Lasgaard, DEFACTUM. Mathias fortæller bl.a. om hvad ensomhed er, hvordan man kan afhjælpe ensomhed og hvilken viden der findes om COVID19-relateret ensomhed, Link til Teams-mødet til d. 9.12-20

Den 18/1-21 kl. 16-16.45: Samarbejdsformen Collective Impact v. David Vincent Nielsen, Ældre Sagen, Link til Teams-mødet til d.18/1-21

Månedens tal

De første 13 personer har deltaget i et generationsmøde. Med dette som udgangspunkt vil vi i partnerskabet skabe mange flere muligheder for gode generationsmøder, så vi kan nå succeskriteriet om at 600 deltagere til i generationsmøder.


Ann-Line Birkeskov Drejer Axelsen (Praktikant, Flere i Fællesskaber) har i specialet ”Ensom i en social verden” afdækket, hvordan ensomhedens tabu kan afholde unge fra at opsøge hjælp.

Læs hele hendes artikel på PDJFs hjemmeside, hvor artiklen er blevet publiceret

Oplevelsen af ensomhed har stor, negativ betydning for den enkeltes livskvalitet og sundhed. Vi kan f.eks. aflæse det i den store, regionale undersøgelse »Hvordan har du det«. Her kan vi se, at mennesker, der føler sig ensomme, har øget sygdomsfrekvens - det gælder både somatisk og psykisk sygdom.

Flere og flere føler sig ensomme i dag, ikke mindst her under coronakrisen. Men at tale om ensomhed - eller åbent erkende, at man føler sig ensom - det er stadig et tabu. Det tabu skal vi have brudt og gøre noget ved. Det skal ske gennem at skabe lokale, stærke sociale relationer, som den ensomme bliver inviteret ind i. For vi ved, at stærke sociale relationer giver en højere livskvalitet og dermed mindre sygdom, man kommer sig hurtigere ved sygdom, og man lever helt enkelt længere.

Som hhv. formand for udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland og som formand for Socialudvalget i Silkeborg Kommune ligger dette problem os meget på sinde, både af menneskelige hensyn, men også for at forebygge de mange indlæggelser og genindlæggelser, dette medfører for den enkelte. Så af begge hensyn skal vi gøre, hvad vi kan for at forebygge, at mennesker føler sig ensomme. Men vi ved desværre ikke nok om hvordan. Derfor skal bl.a. forskning vise os, hvordan vi finder evidensbaserede, nye veje i bekæmpelsen af ensomhed.

For os begge er det derfor med stor glæde, at vi snart igangsætter Projektet »Flere i Fællesskaber«.

Læs nyheden ved MJA via dette link

To generationer spiste sammen virtuelt, da elever fra Silkeborg Højskole og medlemmer af Ældre Sagen i Silkeborg havde fællesspisning over computeren.

Det var projektet »Flere i Fællesskaber«, der stod bag det utraditionelle arrangement onsdag aften, der skal vise, at det stadig er muligt at mødes på trods af coronarestriktioner.

Læs resten af nyheden på MJA via dette link

Folkebevægelsen mod Ensomhed, som er en vigtig samarbejdspartner for Flere i Fællesskaber, har en fin kronik i Politiken d. 17.12.2020.

Læs mere: Link til artikel - bag betalingsmur

Vi søger unge (18-25 år) fra Silkeborg Kommune, som savner venskaber, føler sig isoleret og har erfaringer med ensomhed.

Pige nyhed

Hvordan oplever du og andre unge social isolation og ensomhed? Og hvilke tanker gør du og andre unge jer om fællesskaber?

Vi hedder Berit Kjærside Nielsen og Lise Arnth Nielsen, og vi søger svar på disse spørgsmål. Vi forsker nemlig i fællesskaber, der passer til unges ønsker og behov.

Har du erfaringer med ensomhed, så vil vi gerne give dig en pakke med fem små opgaver.

Opgavekit

En del af pakken er, at du fortæller om dig selv, din hverdag og oplevelser med fællesskaber og ensomhed blandt andet med brug af billeder. Et par uger efter, inviterer vi dig til et interview, hvor du fortæller mere om dine erfaringer.

Alt sammen sker fra nu og frem mod jul.

Undersøgelsen er en del af et nyt initiativ 'Flere i Fællesskaber', som du kan læse mere om på hjemmesiden her. Og dine erfaringer skal over de næste fire år hjælpe os med at bekæmpe ensomhed.

Vil du være med? Eller er du blot nysgerrig? Fang os på mobil eller mail, du kan se vores kontaktinformationer nedenfor.

Bedste hilsner

Berit Kjærside Nielsen
Seniorforsker, psykolog, Ph.d.
Tlf.: 21 67 32 99
E-mail: Berini@rm.dk

Lise Arnth Nielsen
Seniorprojektleder, sygeplejerske, MSE
Tlf.: 21 72 12 01
E-mail: Lisnie@rm.dk

22.9.2020: Nyt partnerskab skal vise veje ud af ensomhed og ind i fællesskaber i Silkeborg Kommune

Matthew Henry billede
I disse dage får 12.000 borgere et spørgeskema, der tager temperaturen på trivsel og ensomhed. På sigt skal undersøgelsen hjælpe med at finde de mest effektfulde indsatser til ensomhedsbekæmpelse.

Trods velstand og velfærd; trods flere indsatser og kampagner, så savner stadigt flere
nogen at være sammen med. Samtidig har ensomme borgere større risiko for depression, søvnproblemer og hjertesygdom. Og det er især hos unge og de ældste ældre, at forekomsten af ensomhed bekymrer.

Læs hele nyheden via dette link

Flere føler sig ensomme, og over de næste fire år skal et stort partnerskabsprojekt med Silkeborg Kommune vise, hvordan der kan blive skabt nye fællesskaber.

- Målet er, at vi kan blive en »drømmekommune«, hvor de bedste erfaringer kan blive bredt ud til andre kommuner, siger en af projektlederne for »Flere i Fællesskaber«, Vanja Horvat Pedersen fra Sundhedsfremme og Forebyggelse, Silkeborg Kommune.

Læs resten af nyheden ved MJA via dette link