Grafisk illustration af mennesker på en række

NETVÆRKSMØDE

DEN NATIONALE ENSOMHEDSSTRATEGI OG SILKEBORG SOM FÆLLESSKABSKOMMUNE

Program 

 • Det Nationale Partnerskab mod Ensomhed har lavet et bud på Danmarks første nationale strategi og handlingsplan mod ensomhed. David Vincent Nielsen, ensomhedskonsulent i Ældre Sagen og en af arkitekterne i udviklingsarbejdet, vil præsentere materialet og den tilhørende handlingsplan med konkrete initiativer.

 • En repræsentant fra Silkeborg Kommune fortæller om visioner i forhold til at blive en fællesskabskommune.

 • Jakob Swartz, leder af Frivilligcenter Silkeborg, vil, som samlende kraft for civilsamfundet, fortælle om det videre arbejde med at skabe stærke fællesskaber og sikre inklusion og tilgængelighed.

 • For lokale virksomheder er det vigtigt, at der er tilstrækkelig med arbejdskraft i kommunen. Bl.a. derfor ønsker erhvervslivet at påtage sig et stort socialt ansvar, som både sikrer rummelige arbejdspladser med plads til medarbejderes forskellige ønsker og behov, og mulighed for at etablere gode relationer. Anders Killmann Petersen, direktør for Silkeborg Business, vil fortælle om, hvilke aktiviteter lokale virksomheder vil forstærke for at sikre et godt miljø i alle hjørner af arbejdsmarkedet.

 • Imens vi nyder en sandwich, samles vi til miniworkshops og tage de første spadestik til at omsætte nogle af handleplanens konkrete initiativer, som sætter fokus på barrierer for, at alle borgere kan opleve Silkeborg Kommune som en fællesskabskommune.

 • Afslutning og plan for det videre arbejde i Silkeborg Kommune. 

 • Tak for nu og på gensyn. Tak for i dag. 

Praktisk information 

 • TID: 30. AUGUST KL. 17.30-19.30
 • STED: JYSKE BANK, SØGADE 15, SILKEBORG
  Benyt hovedindgang, der ligger i bankpassagen mellem Søgade og Vestergade. Indgangen er ud for den store krukke.
 • TILMELDING: SKRIV DIT NAVN OG DIN ORGANISATION TIL FLEREIFAELLESSKABER@SILKEBORG.DK SENEST 25. AUGUST 2023