Ældretænketank

Ældretænketanken består af et panel af +65 årige, som ud fra deres egne erfaringer med ensomhed, fællesskaber og med ungdomslivet indgår som samarbejdspartner, rådgiver og vidensressource i Flere i Fællesskaber.

Formålet med Ældretænketanken er at udvikle viden og understøtte udvikling af bæredygtige løsninger på 'broer', indsatser og tiltag, der kan støtte ensomme ældres bevægelse ind i fællesskaber.

Tænketanken skal følge initiativet gennem hele projektperioden.