Silkeborg Højskole

Silkeborg Højskole er et frirum, hvor fokus er på fællesskaber. Her handler det ikke om at blive til noget, men at blive til nogen.

Silkeborg Højskole logo

 

Højskolen afholder åbne arrangementer for egne elever og unge, der ønsker at udvide deres netværk.

Elever afholder sociale events med fokus på fællesskab og forskellighed på tværs af genera-tioner, såsom 'livsforløbsrådgivning', hvor elever kan tale med ældre om uddannelsesvalg, venskaber, oplevet pres mv.

I Flere i Fællesskaber vil Silkeborg Højskole arbejde med forskellige aktiviteter, der skal skabe rum for integration, kulturmøder og eksistentielle samtaler.

https://silkeborghojskole.dk/