STERK

Sterk er en registreret socialøkonomisk virksomhed, som har til formål at ansætte medarbejdere med en reduceret arbejdsevne.

Sterk logo

 

STERK står for kantine- og frokostordning, cafédrift og drift af storkøkken, der bespiser kommunale bofællesskaber. De ansætter personale, der arbejder mellem 3 og 15 timer om ugen og har skånehensyn af vidt forskellig karakter. De forskellige lokationer driftes med teams af fleksjobbere og en teamleder i ordinær ansættelse.

STERK vil i Flere i Fællesskaber starte fællesskaber for personer med en reduceret arbejdsevne, der er eller er på vej på pension efter at have arbejdet i fleks- eller skånejob. De vil starte netværk i deres socialøkonomiske virksomhed og facilitere, at det fortsætter efter medarbejderne er fratrådt.

Ydermere vil STERK tilbyde fratrådte medarbejdere - med samme baggrund fra andre virksomheder - at indtræde i gruppen og oplyse om muligheden i det netværk, der eksisterer for socialansvarlige virksomheder i Silkeborg Kommune.

STERK vil understøtte at deres unge medarbejdere, med en reduceret arbejdsevne, deltager i relevante netværk efter deres ønsker og interesser. Det kan være idræt, kultur eller relevante fritids netværk, som faciliteres af frivillige foreninger.