Røde Kors

Røde Kors har gennem mere end 150 år bygget på den samme idé. De hjælper mennesker i nød uden at skele til nationalitet, etnicitet eller religion.

Rødekors logo

Omkring 13 millioner frivillige i 192 lande udgør kernen i Røde Kors.

I Danmark er der næsten 35.000 frivillige i Røde Kors. Lokalt er der i Silkeborg Kommune ca. 350 frivillige.

En stor del af de frivillige bidrager i aktiviteter, som bekæmper ensomhed. Derfor byder Røde Kors følgende ind i partnerskabet:

• Besøgstjeneste – frivillige der besøger og hjælper ældre og ensomme på plejehjem og i private hjem
• Fængselsbesøgstjeneste – besøger indsatte i Silkeborg Arrest
• Integration – kontaktpersoner til flygtningefamilier
• Nørklere – en gruppe, hvor man mødes og strikker
• Qnet – hvor frivillige er kontaktperson til voldsramte, enlige kvinder
• Familienetværk – hvor udsatte familier bringes sammen
• Klubaftner - hvor personer – især unge – med sociale problemstillinger kan hygge sammen med hinanden og de frivillige.
• Genbrugsbutikker – med plads til ensomme, som har lyst til at indgå i et arbejdsfællesskab
• Demens-projekt - aktiviteter, der kan fremme indsatsen for demente og deres pårørende i lokalområdet

www.rødekors.dk
www.silkeborg.drk.dk