InnovationSilkeborg

InnovationSilkeborg er en forening, der er sat i verden for at skabe vækst og udvikling. Foreningen tæller 75 virksomheder og er i stadig vækst.

Innovation Silkeborg logo

 

InnovationSilkeborg arbejder for at udbrede innovationskultur, at fremme konkrete offentligt-private samarbejder, og understøtte strategiske udviklingssatsninger i Silkeborg.

Foreningen huser projektsekretariatet og vil i Flere i Fællesskaber medvirke til at mobilisere erhvervspartnere, der med kompetencer og/eller ressourcer bidrager til de aktiviteter og netværk, som projektet skal etablere.

https://innovationsilkeborg.dk/