FGU Midtjylland

Forberedende grunduddannelse (FGU), er en dansk ungdomsuddannelse til unge under 25 år. Formålet med FGU er at forberede den unge til at starte på en erhvervsuddannelse, en gymnasial uddannelse eller at komme i job.

FGU logo

 

FGU arbejder med at sikre gode relationer i samarbejdet og derved skabe en skole, hvor fællesskab, læring og rummelighed kan gro og eleverne mestrer næste bedste skridt.

FGU Midtjylland er partner i Flere i Fællesskabet:
- Fordi, at det er meget relevant med ensomhedsbekæmpelse for målgruppen i FGU
- Fordi, at skolen har gode muligheder for at lave ensomhedsbekæmpende tiltag i den daglige undervisning, hvor der skal arbejdes med elevens personlige, sociale og faglige udvikling

FGU går ind i Flere i Fællesskaber-partnerskabet med bl.a. følgende bidrag:
• Ensomhed bringes ind i undervisningen med start i august 2022 - under emnet ungeliv
• Der vil være øget fokus på sociale fællesskaber efter coronanedlukning samt arbejde med klasserumsfællesskab, så ingen føler sig ekskluderet
• Udlån af kantine/lokaler til partnerskabet
• Aktivt elevråd, som også har fokus på ensomhed og tiltag og som kan involvere sig i projekter