Ældre Sagen

Ældre Sagen er en forening, som ønsker at sikre, at alle danskere har et godt liv, hele livet.

Ældre Sagen

Ældre Sagens lokalafdeling i Silkeborg har over 10.000 medlemmer og cirka 200 frivillige. Nationalt har foreningen har 829.000 medlemmer fordelt på 215 lokalafdelinger i hele landet. I Flere i Fællesskaber vil Ældre Sagen bidrage til udbredelse af besøgstjenester i hele kommunen og rekruttering af cykelpiloter.

Yderligere vil Ældre Sagen bidrage til madlavning, fællesspisninger og fællesarrangementer for unge og ældre i samarbejde med brugerstyrede aktivitetscentre og efterskoler.

Ældre Sagen har været med til at finansiere Flere i Fællesskaber.

https://www.aeldresagen.dk/