AAB Silkeborg

Boligorganisationen AAB Silkeborg har siden 1940 udviklet, udlejet og administreret almene boliger i det midtjyske område.

AAB logo

 

AAB Silkeborg administrerer i øjeblikket 40 afdelinger med over 2500 almene boliger i form af familieboliger, ældreboliger og ungdomsboliger i Silkeborg Kommune – og der kommer løbende nye til.

Med værdier som fællesskab – tryghed – åbenhed og ansvarlighed som ledetråde, sikrer AAB Silkeborg at deres beboere er en del af et fællesskab, der ud fra beboerdemokratiske principper, godt naboskab og hyggeligt samvær skaber muligheder og aktiviteter for beboerne i alle afdelinger.

I Flere i Fællesskaber vil AAB skabe fællesskabsfremmende aktiviteter til beboerne, stille deres kommunikationsplatforme samt lokaler til rådighed samt arbejde aktivt med at sikre et inddragende beboerdemokrati, hvor der er plads til alle.