Hvem står bag Flere i Fællesskaber?

Partnerskabet bag Flere i Fællesskaber udgør centrale aktører fra civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet.

Nyeste banner 15.7.2021

 

Partnerskabet bag Flere i Fællesskaber er gået sammen om at bekæmpe ensomhed og fremme social deltagelse og trivsel blandt unge og ældre i Silkeborg Kommune.

Tilsammen udgør vi centrale aktører fra civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet, der påtager sig et særligt ansvar for at finde nye veje til at få flere ind i fællesskaber.

De nuværende partnere kan ses under menupunktet "Hvem står bag?" 

Partnere har hver især mange forskellige ressourcer at bidrage med.