Hvordan kontakter du Flere i Fællesskaber?

Sekretariatet udgør rygraden i Flere i Fællesskaber.

Sekretariatet er bl.a. ansvarlige for at udvikle og lede initiativet samt sikre fremdrift på tværs af de forskellige indsatsspor.

Flere i Fællesskabers sekretariat kan kontaktes alle ugens dage.