Hvad er Flere i Fælleskaber?

Flere i Fællesskaber er et nyt, stort og ambitiøst forsknings- og udviklingsprojekt

Projektet har to hovedformål:

 

  • At forandre et lokalsamfund ved at skabe en ’drømmekommune’, hvor alle tilbydes en vej ind i fællesskaber gennem en lang række tværgående initiativer, der involverer unge og ældre – og kommunens borgere i øvrigt.
  • At evaluere indsatserne og undersøge, hvad der virker, og hvad der ikke gør, og at udbrede resultaterne herfra.

Drømmekommune:

Silkeborg Kommune sætter ensomhed og fællesskab på dagsordenen i en fireårig periode. I projektet skal de bedste indsatser fra ind- og udland samles og udfoldes i et samarbejde mellem borgere, foreninger, skoler, erhvervsliv, lokale medier, fonde og forskere.

Forskelligartede indsatser skal flettes ind i hinanden, fx så unge fra et værested involverer sig i et lokalt plejehjem, og unge under uddannelse og fra ungerådgivning rekrutteres som besøgsvenner for plejehjemsbeboere og andre svækkede og isolerede ældre. Der skal etableres madlavnings- og spisefællesskaber og fælles aktiviteter og sikres transport for dem, der ikke kan komme selv. Og meget, meget andet.

Borgere, der selv er berørt af ensomhed, involveres og er med til at udvikle meningsfulde indsatser og aktiviteter, der kan danne grundlag for relationer mellem unge og ældre samt en fællesskabsguide, der skal hjælpe til at invitere alle, som har et behov, ind i relevante fællesskaber. Der skal aktiveres nye frivillige, og der skal gennemføres en stor kampagne, som skal gøre alle i kommunen opmærksom på at give hinanden en håndsrækning til at blive del af et fællesskab.

Partnerskabet:

Partnerskabet bag Flere i Fællesskaber er gået sammen om at bekæmpe ensomhed og fremme social deltagelse og trivsel blandt unge og ældre i Silkeborg Kommune. Tilsammen udgør vi centrale aktører fra civilsamfundet, det offentlige og erhvervslivet, der påtager sig et særligt ansvar for at finde nye veje til at få flere ind i fællesskaber.

Du kan læse mere om det stærke partnerskab, som Flere i Fællesskaber består af her: Partnerskabet