Hvad er ensomhed?

En følelse, som vi alle kender, men ved meget lidt om...

Fakta om ensomheden i Danmark

Vi kan alle føle os ensomme. Det er en del af livet. Men for nogen bliver ensomheden langvarig og tilbagevendende.

Ensomhed er en subjektiv, ubehagelig følelse. Følelsen af ensomhed opstår fordi, de sociale relationer ikke opfylder den enkeltes sociale behov.

At være ensom er noget andet end at være alene eller socialt isoleret – følelsen kan både opstå, når man er alene, og når man er omgivet af andre mennesker.

Om ensomhed er det bl.a. vigtigt at vide: 

  • Ensomhed er et alvorligt problem. Særligt de unge og de ældste ældre er hårdt ramt af ensomhed
  • Langvarig ensomhed kan være skadelig for både vores mentale og fysiske helbred
  • Størstedelen af de personer, der føler sig ensomme, har jævnligt kontakt med familie og/eller venner.
  • Der findes i dag ikke tilstrækkelig viden og afprøvede metoder til, hvordan vi bedst afhjælper ensomhed.

Som samfund har vi et ansvar for at komme ensomheden til livs. Det kræver en indsats, hvor vi går sammen på tværs af sektorer. Der er behov for, at vi tænker nyt og afprøver både nyt og gammelt for at kunne mindske ensomhed og fremme social trivsel - netop dette vil forsknings- og udviklingsprojektet Flere i Fællesskaber.

 

Viden om ensomhed og fællesskaber

Ny analyse om ensomhed: De unge fylder mest i statistikken

For første gang har vi en samlet analyse af ensomheden i Danmark. Her slås det igen fast: De unge er den aldersgruppe, hvor flest føler sig ensomme.

Rigtig mange danskere føler sig ensomme. Særligt de unge er ramt af ensomhed. Det bekræfter analysen ”Ensomhed i Danmark”, der er den første samlede undersøgelse af ensomheden i befolkningen. Analysen viser nemlig, at 12 % af de 16-29-årige føler sig ensomme. Blandt hele befolkningen er det 8 %, der føler sig ensomme.

”Ensomhed er et alvorligt problem. Analysen peger på, at 8 % af den danske befolkning føler sig ensomme. Data er indsamlet før corona-pandemien, og forekomsten kan derfor være blevet højere næste gang, vi indsamler data. Vi ved, at ensomhed, når den bliver langvarig, øger risikoen for helbredsproblemer”, siger Mathias Lasgaard, seniorforsker hos DEFACTUM.

Analysen ”Ensomhed i Danmark” er baseret på data fra den seneste sundhedsprofilundersøgelse, hvor man for første gang har spurgt ind til ensomhed i fire ud af de fem regioner. Analysen er foretaget af DEFACTUM og udarbejdet med finansiel støtte fra Mary Fonden og Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Hvem er oftest ensomme?
Det er ikke kun de unge, der fylder i statistikken. Analysen viser også, at lidt flere kvinder end mænd føler sig ensomme. Hvis man er født med en anden etnisk baggrund end dansk, har man også en større risiko for at føle sig ensom i forhold til etniske danskere.
Og så har ensomheden også helt tydeligt en social slagside. Fx er der fire gange så høj risiko for at være ensom, hvis man er arbejdsløs i forhold til, hvis man er i beskæftigelse.

Der er også en klar sammenhæng mellem det at have en kronisk sygdom og risikoen for at være ensom. For eksempel er det 18 % af de 30-44-årige med kræft, der føler sig ensomme, og 27 % af de 30-44-årige med KOL føler sig ensomme. Og især en langvarig psykisk lidelse er forbundet med en markant risiko for at føle sig ensom.

Bemærkelsesværdigt er det, at de yngste ældre – i aldersgruppen 65-79 år – er de mindst ensomme. Men derefter vender det, og har man rundet de 80, stiger risikoen for at føle sig ensom ret markant. Knap 8 % af de 80+-årige føler sig ensomme, og andelen er støt stigende jo ældre, man er. Faktisk ses den højeste forekomst blandt de 90+-årige (17 %).

”Ensomheden kommer i mange afskygninger og kan ramme mange forskellige grupper. Det ser vi tydeligt med den her analyse. Den viden er afgørende for, at vi kan komme ensomheden til livs i de forskellige grupper. Det er et ansvar, vi som samfund skal løfte sammen og på tværs af sektorer,” siger Majken Lundberg fra Folkebevægelsen mod Ensomhed.

Ensom − sammen med andre
Analysen peger også på, at man godt kan føle sig ensom, selvom man har kontakt med venner og familie. Størstedelen af de personer, der føler sig ensomme, har jævnligt kontakt med familie og/eller venner – enten månedligt eller oftere. Det giver en tydelig indikation af, at den sociale kontakts karakter og kvalitet har betydning for følelsen af ensomhed.

Samtidig viser analysen dog også, at mennesker, der har kontakt til venner og familie sjældnere end én gang om måneden, langt oftere (20 % og 23 %) føler sig ensomme, sammenlignet med mennesker, der har hyppigere kontakt (7 %).

Læs mere og find rapporten via dette link

Coronakrisen har ført til øget isolation og ensomhedsfølelse blandt mange mennesker - især blandt særligt udsatte. Derfor nedsatte Christiansborg tilbage i april/maj fire partnerskaber, der skulle komme med forslag og samle gode erfaringer for afhjælpning af ensomhed.

D. 18.1.2021 afholdt Flere i Fællesskaber et "Gå-Hjem-Møde", hvor 50 deltagere blev klogere på de væsentligste udfordringer i en coronatid samt de løsninger – både digitale og analoge – som medlemmerne af partnerskaberne i fællesskab har prøvet at søsætte. David Vincent Nielsen var dagens oplægsholder.

Om David Vincent Nielsen
David Vincent Nielsen er ensomhedskonsulent i Ældre Sagen. Her rådgiver han organisationens mange frivillige om, hvordan de bedst kan inddrage ældre, som oplever ensomhed, i fællesskaber. Desuden giver han daglig gode råd til børn, børnebørn og andre pårørende og bekendte i forhold til, hvordan man bedst hjælper isolerede ældre gennem Corona-krisen. Han sidder derudover i Styregruppen hos Flere i Fællesskaber, hvor han som repræsentant for Ældresagen har en aktiv rolle i bekæmpelsen af ensomhed hos alle borgere i Silkeborg.

PP fra oplægget kan ses her: Ensomhed under Covid19 v. David Vincent Nielsen

Sekretariatet stiller sig til rådighed for spørgsmål om temaet.